Úvod
Obce
Kľúče
 

2B INVEST s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 50725572

Deň zápisu: 17.3.2017

Moyzesova 36
Košice ­ mestská časť Staré Mesto
04001

Vložka 41066/V, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Verejné obstarávanie
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Faktoring a forfaiting
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Fotografické služby
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Finančný leasing
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Služby požičovní
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Záložne
 • Finančný Iízing
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
 • Nákladná doprava vykonávaná vozidlami a celkovou hmotnosťou do
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej
 • Prevádzkovanie práčovní
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5t
 • Kúpa tovaru na účely predaja jeho konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v tuzemsku aj v zahraničí
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Informačná činnosť
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Služby súvisice s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Služby súvisiace s produkciou zvukových nahrávok
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti do 3,5 t vrátane
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu
 • Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a športu


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, úver, účtovníctvo, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, ubytovanie, doprava, kuriér, auto, odpad, obstarávanie, kultúra, faktoring, pohľadávky, strava, správa, vzdelávanie, regenerácia, fotenie, kov, leasing, drevo, požičovňa, studne, registratúra, meranie, záložňa, telovýchova, opracovanie, práčovňa, elektrina, dizajn, reklama, informátor, kanalizácia, film, producent, vydavateľstvo, oprava, nacenenie, audio, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, pôžička, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, náklad, zásielka, vozidlo, zábava, forfaiting, jedlo, akcie, rekondícia, fotografia, financie, stolárstvo, vŕtanie, kontrola, lízing, elektrotechnika, sauna, kovy, pranie, výroba, elektrika, grafika, bufet, informatika, marketing, skladovanie, informácie, potrubie, videotvorba, polygrafia, domácnosť, korok, projekt, šport, veľkoobchod, peniaze, počítače, interiér, balík, údržba, vymáhanie, podujatia, byty, zdravie, voda, analýza, kovoobrábanie, obcerstvenie, prieskum, diagnostika, videozáznam, knihy, slama, projekty, testovanie, stavebníctvo, produkcia, prútie, zariadenia, konštrukcia, elektronika, obrábanie